W wodzie o temperaturze powyżej 20 st.C dochodzi do wzmożonego rozwoju bakterii i zarazków. Im temperatura wyższa, tym rozwój ten jest szybszy. Do zahamowania tego procesu stosuje się środki utleniające w postaci organicznych i nieorganicznych związków chloru (w postaci granulatu lub tabletek)  lub preparatów na bazie aktywnego tlenu. Substancje te „spalają” drobnoustroje i dezynfekują w ten sposób wodę w niecce. Idealne stężenie wolnego chloru to 0,6 – 1,0 mg/l (Zawartość tlenu aktywnego powinna być większa od 5 mg/l).

 

Przed użyciem preparatu zapoznaj się z informacjami znajdującymi się na etykiecie