Pływalnie to miejsca, w których muszą panować odpowiednie warunki, aby zapewniać bezpieczeństwo osobom, które korzystają z ich usług. Mowa tutaj przede wszystkim o normach, które powinna spełniać woda basenowa. Zasady zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Czego dokładnie dotyczą?

Jakie parametry wody basenowej muszą być regularnie sprawdzane? 

Rozporządzenie z 2015 roku określiło szczegółowe zasady, których muszą przestrzegać podmioty zarządzające pływalniami. Mowa tutaj przede wszystkim o systematycznym i udokumentowanym nadzorze pracy urządzeń oraz sprawdzaniu wyników pomiaru jakości wody. Takie prace muszą być przeprowadzane przynajmniej raz na 4 godziny w czasie użytkowania zbiornika. Wówczas konieczne jest odnotowanie wartości następujących parametrów:

  • pH wody,
  • stężenia chloru wodnego,
  • temperatury,
  • potencjału redox.

Jak zadbać o utrzymanie prawidłowych parametrów wody w basenie? 

Z uwagi na to, że woda basenowa musi spełniać określone wymagania, zarządzający obiektami powinni zaopatrzyć je w odpowiednie preparaty. Są to między innymi środki do czyszczenia i ochrony basenów, takie jak tabletki do dezynfekcji metodą tlenową i chlorową. Przydatne są też produkty do koagulacji i korekty pH wody w basenie. Wybierając  preparaty, można zdecydować się na substancje alkaliczne i kwaśne.

Pierwsze sprawdzą się do głównie usuwania pozostałości związków organicznych oraz tłuszczu, na przykład olejów czy osadów z kosmetyków. Drugie natomiast pozwalają na skutecznie usuwanie związków nieorganicznych, czyli soli metali i osadów wapiennych. Najczęściej zdarza się tak, że najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie ich naprzemiennie.