Korekta pH

Utrzymanie właściwej wartości pH jest najważniejszym zadaniem w pielęgnacji wody basenowej. Wartość ta ma decydujący wpływ na pozostałe zabiegi zmierzające do utrzymania wysokiej jakości wody w basenie.

Wysokość pH Skutki
8,5 Za wysoka wartość pH negatywne skutki…
Zniszczenie naturalnej, kwaśnej warstwy ochronnej skóry
8 Wytrącanie się wapnia w wodzie o twardości średniej do wysokiej (zatykanie filtra, zmętnienie wody)
7,5 Duże zmniejszenie skuteczności działania środków dezynfekcyjnych
7,4 Idealny zakres wartości pH dla optymalnej pielęgnacji wody
7
6,5 Zbyt niska wartość pH negatywne skutki
Podrażnienia błon śluzowych i nieprzyjemny zapach wody na skutek tworzenia się chloramin (chlor związany)
6 Korodowanie metalowych części oraz uszkodzenia fug

Do regulacji współczynnika pH służą nam produkty w postaci płynnej i  granulatu.

Przed użyciem preparatu zapoznaj się z informacjami znajdującymi się na etykiecie.

Ph-minus granulat

Preparat proszkowy do obniżania wartości pH w wodzie basenowej. Rozpuszczony w wodzie nadaje się zarówno do dozowania ręcznego jak i automatycznego w urządzeniach pomiarowo dozujących.


Ph-minus płynny

Płynny środek do obniżania wartości pH w wodzie basenowej za pomocą dozowania automatycznego. Zawiera ok. 50% kwasu siarkowego.

10 kg pH minusa 50% odpowiada 12,5 kg pH minusa o stężeniu 40% lub 15 kg HCL (kwasu solnego).


Ph-plus granulat

Preparat proszkowy do podnoszenia wartości w wodzie basenowej. Nadaje się do wody miękkiej, podnosi twardość węglanową wody.


Ph-plus płynny

Płynny środek do podnoszenia wartości pH w wodzie basenowej za pomocą dozowania automatycznego.

Koagulacja

Niektóre cząsteczki zanieczyszczeń są tak małe, że filtr nie jest w stanie ich wyłapać. W celu ich usunięcia należy stosować środki powodujące skupianie się małych cząstek w większe. W wyniku takiego zabiegu zanieczyszczenia te pozostają na filtrze, a woda jest klarowna i czysta.

 

Flockfix płynny

Płynny środek koagulacyjny z szerokim spektrum wartości pH. Nadaje się zarówno do ręcznego jak i automatycznego dozowania, można rozcieńczać wodą.

Do Whirlpool stosować 1-2 łyżeczek na m3.


Flockfix wysoko skoncentrowany

Płynny środek koagulacyjny z szerokim spektrum wartości pH. Nadaje się zarówno do ręcznego jak i automatycznego dozowania, można rozcieńczać wodą. Flockfix płynny wysoki koncentrat, optymalne pH dla działania preparatu od 5 do 9. Niepożądane substancje mętne łączą się w płatki i są wraz z wodą usuwane. Struktura ta, jako glinowy kompleks wielordzeniowy, pozwala na szybkie tworzenie się płatków, w przeciwieństwie do monomerowych soli glinowych, jak np. siarczan glinu. Następujące substancje zawarte w wodzie są do usunięcia: mineralne substancje mętne, rozpuszczone cząsteczki koloidalne, kwasy huminowe, tłuszcze i oleje, megality, fosforany, zarodniki i mikroorganizmy. Poprzez usunięcie organicznych substancji obniża się wartości THM w wodzie.


Flockfix granulat

Środek koagulacyjny w postaci granulatu o wąskim spektrum wartość pH. Rozpuszczony w wodzie nadaję się zarówno do małych, jak i dużych basenów do doraźnego, ręcznego dozowania.


Flockfix kartusze

Środek koagulacyjny w postaci nabojów stosowany jako wkład do skimmerów w małych basenach prywatnych lub ogrodowych.